แชร์หน้านี้  
อ่านแล้ว 26 ครั้ง

การพัฒนาชุดกิจกรรมการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์โดยใช้ปัญหาเป็นฐานเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2


วันที่ 05 กรกฏาคม 2565 เวลา 17:32:59 น.