แชร์หน้านี้  
อ่านแล้ว 16 ครั้ง

การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์แบบไฮบริดโดยใช้เทคนิค 2ARIC เพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง เส้นขนาน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนปัวลิงค์ข้อมูลเพิ่มเติม


วันที่ 30 กรกฏาคม 2565 เวลา 14:53:43 น.