แชร์หน้านี้  
อ่านแล้ว 14 ครั้ง

การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษแบบผสมผสานด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้ LCT เพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านปากน้ำปราณลิงค์ข้อมูลเพิ่มเติม


วันที่ 30 กรกฏาคม 2565 เวลา 14:40:31 น.